Pal Licho — Premiera w Spiskowcach Rozkoszy

Pali Licho - nalewak

Pal Licho — debiut braci Waszczuków W wigilię ocze­ki­wa­nej przez wszyst­kich premiery Grand Championa 2014, wybrałem się do war­szaw­skich Spiskowców Rozkoszy na premierę pierw­szego piwa, a zarazem inau­gu­ra­cję dzia­łal­no­ści nowiuś­kiego browaru kon­trak­to­wego Waszczukowe. W zasadzie to na połowę premiery, względ­nie inau­gu­ra­cji. Albowiem druga impreza pod tym samym wezwa­niem odbywała…

W rytmie funky

Funky cover

STOP! Zanim przej­dziesz dalej uruchom sound­track do tego wpisu:   Funk, czyli smród  Właśnie takie jest zna­cze­nie tego uroczego słowa. Dokładnie chodzi o odór ludz­kiego ciała. Byliście kiedyś w dusznym pokoju z dużą liczbą ludzi? W szatni spor­to­wej zaraz po tym kiedy wyto­czyło się z niej stadko młodocianych…

Beer Geek Madness

SONY DSC

Wrocław — miasto piwa 30 sierpnia 2014 — tego dnia we Wrocławiu po raz pierwszy odbyła się impreza o nazwie Beer Geek Madness. W ostat­niej chwili zde­cy­do­wa­łem się tam jechać. Pora wreszcie zacząć wtłaczać życie w ten blog, zatem przed Wami garść moich wrażeń. Beer Geek Waiting Line Przyjechałem…